Home

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten en te verbeteren, met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen. Het schema is gebaseerd op de cultuurladder van Parker.

In 2016 heeft ProRail het eigendom en beheer van de veiligheidsladder overgedragen aan de stichting NEN. De veiligheidsladder is daarmee toegankelijk geworden voor andere branches dan de railinfra. Het is zodanig opgezet dat het kernconcept generiek toepasbaar is.

Wat is het doel van veiligheidsladder.nl

De veiligheidsladder gaat over veiligheidsbewustzijn en geeft bedrijven de mogelijkheid om op eigen wijze gedragsverandering door te voeren. Belangrijke factoren daarbij zijn een toenemende mate van geïnformeerd zijn, vertrouwen en verantwoording. De kerngedachte daarbij is dat delen en leren belangrijk is. De website gaat hierbij een effectieve bijdrage leveren om bedrijven naar een hoger niveau van bewustzijn te brengen.

Middels deze website brengen wij partijen bij elkaar om kennis en ervaring te delen met collega-bedrijven, certificerende instellingen, auditoren, adviseurs, opdrachtgevers, schemabeheerder etc.

Lees meer

Blog

Save The Date – 3e bijeenkomst Come Together 26-03-2020

Het kennisnetwerk Come Together is een platform van (potentiele) gebruikers van de Veiligheidsladder (VL) met als doel kennis en ervaringen met elkaar te delen. Regelmatig organiseert het platform daarvoor netwerkbijeenkomsten. Na een succesvolle 1e bijeenkomst in Rotterdam bij Van Oord en een 2e bijeenkomst in Arnhem bij Tennet vindt er een derde bijeenkomst plaats op …

2e Bijeenkomst Come together – 10 oktober – VOL

Na een succesvolle 1e bijeenkomst in Rotterdam bij Van Oord dit voorjaar vindt een tweede bijeenkomst plaats op 10 oktober 2019. Gastheer deze keer is TenneT TSO te Arnhem. Ook nu weer met aansprekende onderwerpen, dit keer toegespitst op gedragsbeïnvloeding en observatie van gedrag. De bijeenkomst is VOL!Wilt u de volgende bijeenkomst bijwonen? Stuur een e-mail naar info@veiligheidsladder.nl …

Deze bedrijven passen De Veiligheidsladder al toe