Home

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten en te verbeteren, met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen. Het schema is gebaseerd op de cultuurladder van Parker.

In 2016 heeft ProRail het eigendom en beheer van de veiligheidsladder overgedragen aan de stichting NEN. De veiligheidsladder is daarmee toegankelijk geworden voor andere branches dan de railinfra. Het is zodanig opgezet dat het kernconcept generiek toepasbaar is.

Wat is het doel van veiligheidsladder.nl

De veiligheidsladder gaat over veiligheidsbewustzijn en geeft bedrijven de mogelijkheid om op eigen wijze gedragsverandering door te voeren. Belangrijke factoren daarbij zijn een toenemende mate van geïnformeerd zijn, vertrouwen en verantwoording. De kerngedachte daarbij is dat delen en leren belangrijk is. De website gaat hierbij een effectieve bijdrage leveren om bedrijven naar een hoger niveau van bewustzijn te brengen.

Middels deze website brengen wij partijen bij elkaar om kennis en ervaring te delen met collega-bedrijven, certificerende instellingen, auditoren, adviseurs, opdrachtgevers, schemabeheerder etc.

Lees meer

Blog

UPDATE 3e NETWERKBIJEENKOMST

Na 2 succesvolle bijeenkomsten zou begin dit jaar de 3e netwerkbijeenkomst georganiseerd worden. De presentaties waren voorbereid, de gastheer (Eneco) had ruimte beschikbaar gesteld, maar toen kwam COVID19 en werd alles anders. De gezondheid van gasten, sprekers en gastheer staat uiteraard voorop en daarom hebben we de beslissing genomen om de 3e bijeenkomst tot nader …

Netwerkbijeenkomst 26 maart geannuleerd!

Naar aanleiding van de door het kabinet afgekondigde maatregelen in verband met het coronavirus hebben we besloten om de bijeenkomst op 26 maart 2020 geen doorgang te geven. We zullen, wanneer meer bekend is omtrent het coronavirus, een nieuwe datum zoeken en u hier over informeren.

Programma 26 maart 2020 gewijzigd (GEANNULEERD)

Het definitieve programma 12:30 uur – 13:00 uur Inloop13:00 uur – 13:15 uur Welkomstwoord13:15 uur – 13:45 uur Presentatie Eneco13:45 uur – 14:15 uur Presentatie BIM/WPS14:15 uur – 14:45 uur Presentatie Maintenance/IRIS14:45 uur – 15:00 uur Pauze15:00 uur – 15:30 uur Presentatie Inspecties/BouwQ Presentatie Spoorzone Groningen/Strukton Rail15:30 uur – 16:00 uur Presentatie Spoorzone Groningen/Strukton RailForumdiscussie16:0 …

Inschrijving geopend: 3e kennisnetwerk Come together (GEANNULEERD)

Het kennisnetwerk Come together is een platform van gebruikers van de Safety Culture Ladder (SCL) met als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Regelmatig organiseert het platform daarvoor netwerkbijeenkomsten. Na eerdere succesvolle bijeenkomsten bij Van Oord te Rotterdam en TenneT TSO te Arnhem vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats op 26 maart …

Save The Date – 3e bijeenkomst Come Together 26-03-2020 (GEANNULEERD)

Het kennisnetwerk Come Together is een platform van (potentiele) gebruikers van de Veiligheidsladder (VL) met als doel kennis en ervaringen met elkaar te delen. Regelmatig organiseert het platform daarvoor netwerkbijeenkomsten. Na een succesvolle 1e bijeenkomst in Rotterdam bij Van Oord en een 2e bijeenkomst in Arnhem bij Tennet vindt er een derde bijeenkomst plaats op …

Deze bedrijven passen De Veiligheidsladder al toe