Bijeenkomst Come together – 11 april 2019 – bij Van Oord

De laatste jaren heeft de implementatie van de Veiligheidsladder een flinke vlucht genomen, nu ProRail en TenneT de certificatie hebben opgenomen in aanbestedingen. Via de Governance Code Veiligheid in de bouw en andere initiatieven zal de toepassing van de VL in de komende jaren naar verwachting als een olievlek toenemen.

Met de toepassing van de VL wordt een sterk verbeterde veiligheidscultuur nagestreefd en het is een volgende stap in het verbeteren van de veiligheidsprestaties. Een essentieel onderdeel van een goede veiligheidscultuur is het delen van relevante ervaringen en de samenwerking tussen de verschillende kennisbronnen. Nu zijn er al verschillende platformen waarop veiligheidsonderwerpen worden besproken, die zijn echter veelal specifiek gericht.

Daarom is besloten om een nieuw kennisplatform op te richten met de naam Come Together. De initiatiefnemers behoren tot “VL community”. Natuurlijk is de samenwerking met andere platformen onderzocht, maar om verschillende redenen hebben we besloten mogelijke samenwerking naar een later tijdstip te verplaatsen. We hebben gemerkt, dat VL gebruikers nu de behoefte hebben om ervaringen en/of vragen met elkaar te delen.

De eerste informatieve bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdagmiddag 11 april 2019. We zijn dan te gast bij Van Oord in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst zullen we de volgende onderwerpen presenteren:
• Presentatie van de gastheer Van Oord en hun ondernomen stappen in de Veiligheidsladder.
• Toelichting op de doelstellingen van Come Together
• Interactieve presentaties over hoe we door inzicht in de bedrijfscultuur de prestaties kunnen verbeteren, de ervaringen van een bedrijf dat zich van trede 2 naar trede 3 heeft ontwikkeld en van een bedrijf dat zich van trede 3 naar trede 4 ontwikkeld heeft.

Iedereen is welkom, maar de doelgroepen zijn de verschillende gebruikers van de VL, zowel bedrijven die zich bezighouden met de implementatie, in stand houden als ook het groeien naar hogere laddertreden. Hierbij is de omvang van bedrijven en/of het type werkzaamheden vooralsnog niet bepalend voor het deelnemen aan deze kennisbijeenkomsten.

De kennisbijeenkomsten worden georganiseerd vόόr, maar vooral ook dόόr gebruikers. Dat betekent dat bezoekers onderwerpen in kunnen brengen, maar ook dat we verwachten dat bezoekers hun aanpak en ervaringen delen met andere VL gebruikers. Uiteraard met de nodige anonimiteit en privacy, maar wel informatief voor mede VL gebruikers. Denk daarbij niet alleen aan (bijna) incidenten en statistieken, maar ook aan het gebruik van apps, instructies, methodieken om veiligheidsthema’s bespreekbaar te maken en bewezen’ interventies om de veiligheidscultuur naar een hoger niveau te brengen. Verder zal het netwerk van gebruikers geïntensiveerd worden, door de kennisbijeenkomsten.

Kortom, genoeg redenen om je aan te melden en samen de veiligheidsprestaties te verbeteren door gebruik te maken van reeds beproefde methodes.

Wat kunt u verwachten?

Een interactieve bijeenkomst waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

  • Wat is Come together?
  • Inzicht in bedrijfscultuur. Hoe deze verbeteren?
  • Van trede 2 naar trede 3
  • Van trede 3 naar trede 4
Wat zijn de kosten?

€ 75,00 per persoon. Voor 2 personen van hetzelfde bedrijf € 125,00.


Adresgegevens locatie

Van Oord Dredging and Marine Contractors bv
Schaardijk 211
3063 NH Rotterdam

Het programma

13:00 uur – 13:15 uur: Opening
13:15 uur – 14:00 uur Presentatie Van Oord
14:00 uur – 14:15 uur Pauze
14:15 uur – 15:00 uur Presentatie KWS
15:00 uur – 15:45 uur Presentatie Saferail
15:45 uur – 16:00 uur Afsluiting

Geef een antwoord