Certificeren

Hoe behalen we een certificaat?

Voor het behalen van een certificaat zijn deze stappen nodig!

Wat kunt u tijdens een audit verwachten?
Hoe ziet een audit eruit?

Een audit bestaat uit een bezoek van minimaal twee projecten en alle kantoorlocaties. Aan het einde van iedere auditdag volgt een korte terugkoppeling en wordt, indien nodig, het auditplan verder afgestemd.

Projecten

Op de projecten wordt gekeken naar de werkprocessen. Daar waar mogelijk worden korte verificaties uitgevoerd met de aanwezigen. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen eigen of externe medewerkers.

Kantoorlocaties

Op de kantoorlocaties worden rondgangen uitgevoerd en interviews afgenomen met medewerkers van de organisatie. Indien van toepassing, kan het zijn dat ook externe medewerkers worden meegenomen in de auditplanning. Elke auditdag begint met een dagopening, waarin het auditprogramma en de te interviewen personen van die dag worden geverifieerd. Op een auditdag worden ongeveer 5 tot maximaal 6 interviews afgenomen. Elke interview bestaat uit een open gesprek van ongeveer 1 á 1,5 uur waarin de auditoren op zoek zijn naar de sterke punten en verbetermogelijkheden ten aanzien van het Veiligheidsbewustzijn. Tijdens het interview wordt geen gebruik gemaakt van een vragenlijst.

Afronding audit:

Aan het einde van de gehele audit volgt een terugkoppeling aan het management, inclusief een voorlopige trede toekenning.

Uitleg auditoren:

Het auditteam bestaat altijd uit minimaal twee auditoren die in dienst zijn van een certificerende instelling. Iedere auditor is gekwalificeerd voor het uitvoeren van de werkzaamheden doormiddel van trainingen en inwerkprocedures. Een overzicht van gekwalificeerde auditoren is te vinden op de website van de schemabeheerder NEN. Het auditteam voert projectbezoeken uit en nemen interviews af. Beide auditoren zijn actief in het stellen van vragen en het registeren van de antwoorden.

Self Assessment

Iedere organisatie die gecertificeerd wil worden voor de Veiligheidsladder is verplicht om een self assessment uit te voeren.
Het self assessment is een interne audit dat gericht is op het vaststellen van het implementatieniveau van de Veiligheidsladder binnen de organisatie. Het self assessment wordt door het auditteam gebruikt als input om vast te stellen op welke wijze de organisatie de veiligheidsladder heeft geïmplementeerd. Enkele CI’s bieden u bij een overeenkomst dit document gratis aan.Daarnaast heeft de NEN een webtool ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen. De kosten om gebruik te kunnen maken voor deze webtool bedragen € 100,- voor bedrijven met 1-25 werknemers en € 250,- voor bedrijven met meer dan 25 werknemers.

Documenten:
Behaalde certificaten

Bent u gecertificeerd en wilt u dit uitdragen? Neem contact met ons op voor het plaatsen van uw logo via info@www.veiligheidsladder.nl.

Come together

auditoren
Heeft u vragen aan auditoren? Wilt u meer informatie over een audit? Heeft u vragen over de uitvoering van de audit of de werkzaamheden van de audit? Stel nu uw vragen aan auditoren door contact te leggen via dit platform.
Certificerende Instellingen
Heeft u vragen aan de certificerende Instellingen? Wilt u meer informatie over het proces? Heeft u vragen over een offerte of over de producten? Stel nu uw vragen aan de CI’s door contact te leggen via dit platform. 


Kosten Veiligheidsladder Certificeren (incl. manuren)
Offerte aanvraag

Wilt u certificeren? Vraag vrijblijvend een offerte aan!