Hoe behalen we een certificaat?

1.) Keuze van trede

Voor het opvragen van een offerte dient u te bepalen op welke trede u uw bedrijf wilt certificeren. Wees bij de inschatting van de trede realistisch over de situatie in uw organisatie. Gedragsverandering is namelijk niet binnen één week/maand te veranderen.

2.) Aanvraag offerte

Het certificeren tegen de Veiligheidsladder gebeurt door middel van een beoordeling door een certificerende instellingen (CI). Elk certificatieproces start met een aanvraag tot certificatie, op basis van de trede en de omvang van de organisatie zal door de certificatie instelling een offerte worden opgesteld.

3.) Self-assessment

Nadat u samen met de CI een overeenkomst heeft afgesloten dient u een self assessment uit te voeren. Er zijn CI’s die u kunnen voorzien van een hulpdocument. Een self assessment is belangrijk om voorafgaand aan de audit uit te voeren. Zodat de auditoren inzicht krijgen in de denkwijze en de methodiek om gedragsverandering binnen uw organisatie te bewerkstelligen. Het self assessment dient met de betrokkenheid van de directie of top management uitgevoerd te worden.

4.) Auditplan & inplannen audit

Voordat de audit zal plaatsvinden zal het auditteam, dat bestaat uit twee personen, een auditplan opstellen en de auditdagen inplannen. De volgende punten worden door het auditplan ingepland:

  • De te interviewde medewerkers & functionarissen
  • De te bezoeken projectlocaties
  • Bezoeken van meerdere vestigingen, indien aanwezig
5.) Certificatie-audit

Op de afgesproken dagen komt het auditteam de audit uitvoeren. De auditoren zullen op deze dagen projecten bezoeken, rondgangen uitvoeren en interviews afnemen.

6.)  Voorlopige uitslag

Aan het einde van de volledige audit zal het auditteam een voorlopige uitslag geven ten aanzien van de gecertificeerde trede.

7.) Definitief rapport

Na afronding van de audit stelt het auditteam het rapport op en legt dit ter beoordeling neer bij een reviewer. Zodra het rapport door zowel het auditteam als de reviewer is beoordeeld ontvangt u de definitieve uitslag van de behaalde trede.

8.) Verstrekking van het certificaat

Op basis van de positieve afronding zal het certificaat worden opgesteld met een looptijd van 1 jaar. Tevens worden de certificatiegegevens verstrekt aan de NEN zodat uw bedrijf wordt opgenomen in het openbare register.