Kosten Veiligheidsladder Certificeren

De kosten voor een Veiligheidsladder certificering zijn afhankelijk van een aantal specificaties, namelijk: het aantal fulltime medewerkers, de gewenste trede, het aantal projecten en de te certificerende werkzaamheden.
Een beoordeling vindt jaarlijks plaats waarbij een certificatieafdracht in rekening wordt gebracht door de NEN. De afdracht is afhankelijk van de auditduur. De minimale afdracht per organisatie bedraagt € 505,- met een maximum van € 5.000,-.

Mandagen Afdrachtkosten
2-3 mandagen €   505,00
4-7 mandagen €   757,50
8-9 mandagen € 1.010,00
10-14 mandagen € 1.515,00
15-19 mandagen € 2.020,00
20-24 mandagen € 2.525,00
25-29 mandagen € 3.030,00
30-34 mandagen € 3.535,00
35-39 mandagen volgt bovenstaande progressie