Over VL

Wat is de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder is ontwikkeld door ProRail om het veiligheidsbewustzijn binnen organisaties te meten en te verbeteren, met als doel: het aantal onveilige situaties terug te dringen. Het schema is gebaseerd op de cultuurladder van Parker.

In 2016 heeft ProRail het eigendom en beheer van de veiligheidsladder overgedragen aan de stichting NEN, waardoor de Veiligheidsladder voor iedere organisatie toepasbaar is.

In tegenstelling tot andere schema’s zal bij de Veiligheidsladder, de audit niet op basis van documenten beoordeeld worden. De informatie wordt verkregen door middel van interviews met verschillende werknemers uit de diverse lagen van de organisatie, van management tot operationeel. Er wordt een gedragsgerichte interviewtechniek gehanteerd, verificatie van de bevindingen, hetgeen wat de geïnterviewde terug geeft op de vragen van de auditoren, wordt gespiegeld aan de bevindingen bij andere medewerkers. Daarnaast worden de bevindingen door beide auditoren geverifieerd en gewogen om tot een oordeel te komen.

Producten Veiligheidsladder

In 2017 zijn naast de originele veiligheidsladder drie pilotproducten ontwikkeld door de NEN en TenneT. Deze drie producten worden als één van de criteria in het inkoopproces van TenneT meegenomen. Wilt u weten welk product voor u van toepassing is? Of wilt u meer informatie over de producten? Klik op de producten voor meer informatie.

Waarom de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Voor wie is de Veiligheidsladder?

In 2016 heeft ProRail het eigendom en beheer van de veiligheidsladder overgedragen aan de stichting NEN. De veiligheidsladder is daarmee toegankelijk geworden voor andere branches dan de railinfra. Het is zodanig opgezet dat het kernconcept generiek toepasbaar is voor iedere organisatie in alle branches.

Schemabeheerder

NEN is sinds 1 juli 2016 beheerder van de Veiligheidsladder. NEN is internationaal erkend als schemabeheerder. Een schemabeheerder is verantwoordelijk voor het actueel houden van het certificatiesysteem en het (door)ontwikkelen ervan op basis van positieve en negatieve signalen van belanghebbenden. Voor het beheer van de Veiligheidsladder verzorgt NEN het projectmanagement en het secretariaat van het College van Belanghebbenden (CvB) en de Commissie van Deskundigen (CvD).

Draagvlak
Een breed draagvlak is essentieel voor het functioneren van een certificatieschema. De regels voor schemabeheer die NEN hanteert moeten leiden tot een blijvende goede werking van het certificatiesysteem dat het vertrouwen geniet van alle belanghebbenden.

Certificatie
De certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s) die een licentieovereenkomst hebben gesloten met NEN voor het gebruik van het certificatischema.

Ook internationaal
Als lid van CEN en ISO heeft NEN veel ervaring in het opzetten van internationale normen en certificatieschema’s. Daarmee is NEN de toegangspoort voor internationale certificatiesystemen.

Certificerende Instellingen

Een certificatie instelling (CI) is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met het vaststellen van conformiteit middels een audit. Het uitvoeren van een audit is een objectief en onafhankelijk proces waarbij de werkwijze wordt gehanteerd zoals is beschreven in de ISO 17021-1:2015

Alleen CI’s die een licentieovereenkomst hebben afgesloten met de NEN zijn bevoegd te auditen volgens de Veiligheidsladder. Door de licentieovereenkomst toont de CI aan te voldoen aan kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de Schemabeheerder (NEN).

Uitleg over de 5 treden
Uitleg over de bedrijfsaspecten

Come Together

Wilt u beginnen met de Veiligheidsladder of bent u al gecertificeerd, maar wilt u verder bouwen en loopt u tegen vraagstukken aan? Kom hier in contact met elkaar. Stel vragen aan auditoren over audits of kom in contact met collega-bedrijven om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Wilt u de Veiligheidsladder ook als eis opnemen bij uw onderaannemers? Kom in contact met opdrachtgevers van de Veiligheidsladder en deel kennis!

Kom in contact en deel kennis & ervaringen!

Gecertificeerde bedrijven Auditoren
Certificerende instellingen Opdrachtgevers
Schemabeheerder Adviseurs