Save The Date – 3e bijeenkomst Come Together 26-03-2020 (GEANNULEERD)

Het kennisnetwerk Come Together is een platform van (potentiele) gebruikers van de Veiligheidsladder (VL) met als doel kennis en ervaringen met elkaar te delen.
Regelmatig organiseert het platform daarvoor netwerkbijeenkomsten.

Na een succesvolle 1e bijeenkomst in Rotterdam bij Van Oord en een 2e bijeenkomst in Arnhem bij Tennet vindt er een derde bijeenkomst plaats op 26 maart 2020.
Gastheer deze keer is Eneco Groep N.V. te Rotterdam. Ook nu zijn er weer aansprekende onderwerpen, dit keer toegespitst op Safety by Design.

De kosten zijn € 75,00 per persoon en voor 2 personen van hetzelfde bedrijf € 125,00.

Een verdere invulling van het programma volgt zo spoedig mogelijk.

Geef een antwoord